Partnerschule in Tlučná

Grundschule (Klasse 1 - 9)

               

Základní školy s mateřskou školou Tlučná

Naše základní a mateřská škola leží v obci Tlučná asi 10 km od Plzně. Vyučování na této škole probíhá jak na nižším, tak na vyšším stupni vzdělávání, a to v plném rozsahu od 1. do 9. ročníku.

Ředitel školy:
Mgr. Karel Rada (M, Inf) 

Zástupkyně ředitele:
Mgr. Jana Kopřivová (M, F)

Partnerschule Tlucna

Grundschule mit dem Kindergarten von Tlučná

Unsere Grundschule und der Kindergarten befinden sich in Tlučná, etwa 10 km von Pilsen entfernt. Der Unterricht an dieser Schule findet sowohl auf niedrigeren als auch auf höheren Bildungsstufen statt, vollständig in der 1. bis 9. Klasse.

Leiter der Schule:
Mgr. Karel Rada (M, Inf)  

Stellvertretender Direktor:
Mgr. Jana Koprivová (M, F)

              

Berichte:

2.10.2019

Besuch in Tlučná

Juli 2019

Geld für Schulpartnerschaft - Mittel der Euregio Egrensis

21.2.2019

Nachbarschaft stärken, Freundschaft vertiefen - Besuch in Floß

Dezember 2018

Erster Kontakt mit der tschechischen Sprache - Besuch in Tlučná

 

  

        

                

zum Anfang